Selecteer een pagina

Wettelijke Vermeldingen

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op deze site is geen vervanging voor medisch advies. Raadpleeg in geval van twijfel een arts.

Onze site vervangt niet het advies van een specialist. In alle therapeutische benaderingen is het advies van een arts altijd aan te bevelen. Alleen een gezondheidswerker met kennis van uw medische voorgeschiedenis kan u begeleiden bij het kiezen van de juiste behandeling.

De site neemt ook deel aan verschillende affiliate programma's en ontvangt soms een commissie op de verkoop op bepaalde sites die toegankelijk zijn via de links op de site.

Affiliatielinks leiden de internetgebruiker echter door naar apotheken die op Europees niveau zijn goedgekeurd en toegelaten en bekend staan om hun ernst, in het bijzonder Behandeld.

Deze site koopt, bewaart of verkoopt in geen geval de medicijnen die in de inhoud worden besproken. Fullmobs.org is geen e-commerce of online apotheek.

Intellectueel eigendom

Deze website wordt aangedreven door WordPress, een content management tool (CMS).

De algemene structuur, teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerde teksten, geluiden, video's en elk ander element van deze site zijn het exclusieve eigendom van https://www.fullmobs.org/et en worden beschermd door het auteursrecht. Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van https://www.fullmobs.org/est is daarom verboden en zou een inbreuk vormen.

De merken, handelsnamen en logo's op deze site zijn geregistreerde handelsmerken, tenzij anders vermeld. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van handelsmerken of logo's, gemaakt van de elementen van de site, zonder de uitdrukkelijke toestemming van https://www.fullmobs.org/est is daarom verboden.

Gebruiksvoorwaarden

Elke link naar deze site en elk gebruik van het logo https://www.fullmobs.org/doit moet vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door https://www.fullmobs.org/. Ondanks de zorg die wordt besteed door https://www.fullmobs.org/, wordt de informatie op deze site uitsluitend ter informatie verstrekt en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van deze informatie. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij of zij informatie kan ontvangen over de diensten die worden aangeboden door https://www.fullmobs.org/. Hij aanvaardt de huidige gebruiksvoorwaarden. Elk geschil betreffende de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken die het Franse recht toepassen.

Alle elementen van deze site zijn beschermd door het auteursrecht ” https://www.fullmobs.org/

Toegankelijkheid

Wat is toegankelijkheid?

Volgens Tim Berners-Lee, directeur van het W3C en uitvinder van het World Wide Web, gaat het bij webtoegankelijkheid om: “Het web en zijn diensten beschikbaar maken voor alle individuen, ongeacht hun hardware of software, netwerkinfrastructuur, moedertaal, cultuur, geografische locatie, fysieke of mentale capaciteiten

De portaalsite www.https://www.fullmobs.org/respecte principes van toegankelijkheid van webinhoud om iedereen toegang te geven tot de informatie op deze tool.

Hosting en Manager

  1. Schepper van de site: SEARCH THE FIRST
  2. Verantwoordelijke persoon: rechtspersoon waarmee via het formulier contact kan worden opgenomen

O2SWITCH222-224
Boulevard Gustave Flaubert63000
Clermont-FerrandSARL
o2switch met een kapitaal van 7500€RCS
: Clermont-Ferrand – SIRET : 510 909 80700016 – BTW : FR35510909807Het
o2switch merk is geregistreerd onder nummer 09 3 645 729
.http://www.o2switch.fr/

Hypertekst links

Hypertekstlinks naar de site https://www.fullmobs.org/:

Het plaatsen van een hypertekstlink naar de website www.https://www.fullmobs.org/nécessite een verzoek om voorafgaande toestemming door contact op te nemen met www.https://www.fullmobs.org/.

Het plaatsen van hyperlinks naar haar pagina's is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • maak geen gebruik van de deeplink techniek, d.w.z. de pagina's van deze site mogen niet ingebed zijn in de pagina's van een andere site, maar moeten zichtbaar zijn door het openen van een onafhankelijk venster,
  • dat de bron die via een hypertekstlink rechtstreeks naar de beoogde inhoud verwijst, wordt gespecificeerd.

De informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, educatieve, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is verboden.

https://www.fullmobs.org/se behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen elke link die zonder haar toestemming wordt geplaatst en die haar imago, activiteiten, waarden, reputatie of bekendheid kan schaden.

Hypertekstlinks van de website www.https://www.fullmobs.org/:

https://www.fullmobs.org/ne kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid van partnerwebsites die het onderwerp zijn van een hypertextlink vanaf de site www.https://www.fullmobs.org/et kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, producten, diensten, enz. die op deze sites of vanaf deze sites beschikbaar zijn.

Verzamelde gegevens, recht van toegang en rectificatie

In sommige gevallen moet u persoonlijke gegevens op de site invoeren (gratis abonnement op nieuwsbrieven en informatiefeeds, gratis registratie om een persoonlijke account aan te maken en toegang tot interactieve tools, neem contact met ons op. De verzamelde informatie is onderhevig aan computerverwerking, waarvoor kan worden gebruikt:

Er zal geen commercieel gebruik worden gemaakt van de verzamelde gegevens, die nooit zullen worden doorgegeven aan derden. De ontvanger van deze gegevens is https://www.fullmobs.org/.

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt de gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat hij/zij recht heeft op toegang tot en rectificatie van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben. Als u van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact op met de contactpagina.

Elke inschrijving op een nieuwsbrief op de site kan door de gebruiker worden geannuleerd door gebruik te maken van de instructies in de berichten.