Selecteer een pagina

Wie zijn wij?

Fullmobs is een onafhankelijke site met inhoud die op geen enkele wijze direct of indirect wordt beïnvloed door de adverteerders op de site. De redactie respecteert scrupuleus de regels van de medische ethiek en journalistiek voor alle aanwezige inhoud.

équipe de rédaction de fullmobs

De media zijn zowel gericht op het grote publiek dat zijn kennis wil vergroten als op gezondheidswerkers die hun patiënten educatief materiaal willen verstrekken.

Fullmobs.org wil patiënten helpen zich voor te bereiden op hun consultatie, een gezonde levensstijl te volgen en hun waakzaamheid op het gebied van therapeutische therapietrouw en risicopreventie te vergroten.
Fullmobs.org staat geen enkele vorm van online medische consultatie toe. Wij zullen niet ingaan op een verzoek om medisch advies over een persoonlijke situatie.

De algemene informatie en adviezen die op deze site worden verstrekt, vormen geen directe of indirecte medische raadpleging. Ze kunnen de globale en gepersonaliseerde zorg van uw arts niet vervangen. Hij is als enige bevoegd om een onderscheid te maken tussen de door u verzamelde informatie en uw persoonlijke gezondheidstoestand.

De informatie die beschikbaar is op de fullmobs.org website mag in geen geval gebruikt worden om een diagnose te stellen, een behandeling te bepalen, medicijnen te nemen en/of te stoppen met het innemen van medicijnen zonder eerst uw arts of apotheker te raadplegen.